PYTANIA EGZAMINACYJNE UDT

Test egzaminacyjny UDT na urządzenia transportu bliskiego sprawdzający wiedzę po zajęciach w naszym ośrodku. 

Egzamin Państwowy UDT składa się z wylosowanych 15 - tu pytań dla każdego kursanta z których należy poprawnie odpowiedzieć na 11 aby część teoretyczna egzaminu została zaliczona pozytywnie. 

Na rozwiązanie testu mamy 30 minut - należy spokojnie przeczytać pytanie, zastanowić się i zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź.

Ważne!!! Proszę rozwiązać test z wiedzy ogólnej, następnie wybrać pytania dla urządzenia technicznego z którego zdajecie egzamin.

Na egzaminie macie pytania z wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, pytania z części ogólnej są takie same do wszystkich urządzeń.

POWODZENIA

Важливо!!! Спочатку пройдіть тест із загальних знань, а потім виберіть запитання для технічного пристрою, на якому ви складаєте іспит.

Іспит містить питання із загальних і спеціальних знань, питання із загальної частини однакові для всіх пристроїв.

УСПІХІВ 

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

Zapraszamy do kontaktu

Aston - Kursy na wózki widłowe
Aston - Kursy na wózki widłowe ASTON FIRMA SZKOLENIOWO - USŁGOWA
Mariusz Jabłoński
Biuro i miejsce szkoleń:
00-992 Warszawa
Ul. Jagiellońska 88
Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.