Kursy ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych

ADR -  przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych

Kurs ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych

ADR: to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Każdy kierowca zatrudniający się w firmie zajmującej się przewozem niebezpiecznych ładunków powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Kurs ADR jest więc im niezbędny.

 

Jakiego rodzaju ładunki ADR są kwalifikowane jako niebezpieczne?

Są to materiały wybuchowe, materiały samozapalne, gazy, nadtlenki organiczne, materiały utleniające, zakaźne, trujące, promieniotwórcze, żrące i niebezpieczne. Nasza firma organizuje kursy początkowe ADR– dla kierowców, którzy po raz pierwszy przystępują do szkolenia ADR, oraz kursy doszkalające – dla kierowców, którzy chcą przedłużyć ważność zaświadczenia o kolejne 5 lat.

Zarówno kurs początkowy jak i kurs doszkalający mogą być prowadzone w wersji podstawowej, oraz w wersji specjalistycznej, oddzielnie dla przewozów materiałów wybuchowych, materiałów promieniotwórczych, oraz przewozu cysternami. Poszczególne kursy można integrować, odbywając je jednocześnie.

 

Program kursów ADR obejmuje zagadnienia, które są przydatne kierowcy dla bezpiecznego przewozu ładunku, między innymi:

  • Wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
  • Rodzaje zagrożeń,
  • Obowiązki kierowcy związane z przewozem niebezpiecznych ładunków,
  • Czynności kierowcy po zaistniałym wypadku,
  • Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna.

 

Kurs doszkalający ma na celu przypomnienie tych zagadnień oraz zaznajomienie z nowymi lub zmienionymi przepisami dotyczącymi przewozu drogowego niebezpiecznych towarów

  • Każdy kurs zakończony jest egzaminem w formie testu pisemnego.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

Zapraszamy do kontaktu

Aston - Kursy na wózki widłowe
Aston - Kursy na wózki widłowe ASTON FIRMA SZKOLENIOWO - USŁGOWA
Mariusz Jabłoński
Biuro i miejsce szkoleń:
00-992 Warszawa
Ul. Jagiellońska 88
Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.