Pytania egzaminacyjne wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia - wózki widłowe z wyłączeniem wózków specjalizowanych - Pytania i odpowiedzi

 

 

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie
 1. zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 2. przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 3. dokumentacji przewozowej i magazynowej
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta
 1. w instrukcji eksploatacji
 2. na tabliczce znamionowej
 3. na urządzeniu technicznym
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to
 1. kg
 2. Pa
 3. mth
 4. mm
Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
 1. pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
 2. rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
 3. manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed
 1. nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 2. skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 3. nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia
 4. dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest
 1. pompa tłoczkowa
 2. siłownik hydrauliczny
 3. rozdzielacz hydrauliczny
 4. zawór przelewowy
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
 1. silnik hydrauliczny
 2. pompa hydrauliczna
 3. kompresor
 4. sprężarka
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie
 1. utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
 2. utrzymanie siłownika w stałej pozycji
 3. zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem
 4. zasilanie układu hydraulicznego
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się
 1. z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
 2. z włączonym silnikiem bez ładunku
 3. wychylając i przytrzymując dźwignie mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
 1. dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 2. zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 3. skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
 1. siłownik mechanizmu podnoszenia
 2. silnik hydrauliczny
 3. siłownik mechanizmu przechyłu
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
 1. zamek hydrauliczny
 2. zawór dławiący
 3. rozdzielacz hydrauliczny
 4. zawór bezpieczeństwa
Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu
 1. zmniejszenie ciśnienia oleju
 2. zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
 3. spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
 4. zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego
 1. utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
 2. jest elementem ograniczającym udźwig
 3. zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
 4. ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego
W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest
 1. z powrotem do zbiornika oleju
 2. na zewnątrz wózka
 3. do innej sekcji rozdzielacza
 4. do siłownika
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa
 1. wytwórca urządzenia
 2. konserwator
 3. operator
 4. inspektor UDT
Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym
 1. są źródłem zasilania układów
 2. zapewniają stateczność wózka
 3. decydują o prędkości ruchów roboczych
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to
 1. napięcie znamionowe [V]
 2. pojemność [Ah]
 3. masa własna [kg]
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest
 1. zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 2. umieszczony blisko operatora
 3. koloru czerwonego
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
 1. wyłącza działanie mechanizmów jazdy
 2. wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
 3. uruchamia sygnalizacje ostrzegawcza
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych
 1. pełne
 2. superelastyczne
 3. pneumatyczne
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku
 1. producent opon
 2. konserwator
 3. producent wózka
 4. inspektor UDT
Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to
 1. minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
 2. zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 3. brak bieżnika
 4. minimalna wartość bieżnika 2 mm
Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji
 1. wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
 2. brak bieżnika
 3. zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o
 1. niskim poziomie oleju
 2. podwyższonej temperaturze silnika
 3. zbyt niskim ciśnieniu oleju
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni
 1. mechanizmu podnoszenia
 2. mechanizmu przechyłu masztu
 3. mechanizmu przesuwu wideł
 4. mechanizmu przesuwu karetki

Widząc świecąca się kontrolkę operator
 1. powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte
 2. może kontynuować prace
 3. może kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje
 1. ruch wideł w dół
 2. ruch wideł w górę
 3. przechył masztu "na siebie"
 4. przechył masztu "od siebie"

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje
 1. ruch wideł w dół
 2. ruch wideł w górę
 3. ruch mechanizmu przechyłu masztu
 4. ruch mechanizmu przesuwu karetki

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w
 1. hamulec zasadniczy
 2. hamulec postojowy
 3. mechanizm ryglujący koła jezdne
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez
 1. pedał hamulca nożnego
 2. zwolnienie nacisku na dźwignie sterująca jazdę wózka
 3. wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi
 1. siłowniki układu podnoszenia
 2. łańcuchy nośne
 3. karetka
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu
 1. duplex
 2. triplex
 3. maszt z wolnym skokiem
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
 1. łącznik STOP
 2. kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 3. podpory
 4. przeciwwaga
Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
 1. kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 2. łącznik STOP
 3. stan zużycia opon
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe
 1. z kołnierzem
 2. koloru czerwonego
 3. wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest
 1. cięgnem nośnym
 2. cięgnem przeciwślizgowym
 3. cięgnem napędowym
 4. żadnym z powyższych
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 1. lampkę kontrolna świec żarowych
 2. lampkę kontrolna ładowania
 3. lampkę kontrolna ciśnienia oleju hydraulicznego
 4. lampkę kontrolna oświetlenia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 1. lampkę sygnalizująca błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)
 2. lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych
 3. lampkę kontrolna ładowania akumulatora
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 1. wskazania ogranicznika udźwigu wózka
 2. lampkę kontrolna temperatury cieczy chłodzącej
 3. lampkę kontrolna poziomu paliwa
 4. lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 1. lampkę kontrolna - włączenia hamulca postojowego
 2. lampkę kontrolna - awaria silnika
 3. lampkę kontrolna – przeciążenie
 4. lampkę kontrolna - nadmierna prędkość obrotowa silnika

Zapalona lub migająca lampka kontrolna
 1. oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarie urządzenia
 2. oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych
 3. powinna być zapalona podczas pracy silnika
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien
 1. przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
 2. przestrzegać przepisów zakładowych
 3. stosować się do właściwego diagramu udźwigu
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez
 1. konserwatora wózków jezdniowych
 2. operatora wózków jezdniowych
 3. producenta osprzętu wymiennego
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny
 1. zwiększa udźwig wózka
 2. zmniejsza udźwig wózka
 3. nie ma wpływu
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka
 1. urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
 2. urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badan w UDT
 3. operator wykonuje próby z przeciążeniem
 4. operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje
 1. uruchomienie mechanizmu podnoszenia
 2. uruchomienie mechanizmu przechyłu
 3. uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy
 1. wytwórca nie zabronił takiej pracy
 2. urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
 3. montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to
 1. łącznik STOP
 2. łącznik brzuszny
 3. kontakt zluzowania łańcucha nośnego
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
 1. łącznik STOP
 2. stacyjka
 3. klawiatura kodów dostępu
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza
 1. maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
 2. maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
 3. wymiary zewnętrzne widły nośnej
 4. symbol kontroli jakości
Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi
 1. 0,5 t
 2. 2,5 t
 3. 5,0 t
 4. 12,0 t
Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się
 1. „skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry
 2. brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
 3. głośna praca pompy hydraulicznej
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany
 1. zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
 2. nadmierna korozja łańcucha układu podnoszenia
 3. uszkodzona rolka prowadząca masztu
 4. uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać
 1. wyciekiem zewnętrznym
 2. niekontrolowanym opadaniem ładunku
 3. „skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
 1. maleje
 2. wzrasta
 3. temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
 4. pozostaje bez zmian
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
 1. zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
 2. zawsze 1 raz w miesiącu
 3. zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 4. zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć
 1. 5% w czasie 10 min
 2. 5° w czasie 10 min
 3. 10° w czasie 10 min
 4. brak ustalonych wytycznych
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć
 1. 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 2. 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 3. 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć
 1. 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 2. 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 3. 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi
 1. 50% obciążenia nominalnego
 2. 100% obciążenia nominalnego
 3. 110% obciążenia nominalnego
 4. 125% obciążenia nominalnego
O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi
 1. 100 mm
 2. 500 mm
 3. 2500 mm
 4. próby nie wykonuje się
Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać
 1. z obciążeniem nominalnym
 2. z obciążeniem 50% nominalnego
 3. bez obciążenia
 4. z obciążeniem 125% nominalnego
Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje
 1. próbę szczelności wewnętrznej
 2. próbę zaworu przelewowego
 3. ocenę szczelności zewnętrznej
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać
 1. sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
 2. bez obciążenia
 3. wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje
 1. całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym
 2. osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora
 3. próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator
 4. próbę z obciążeniem 125%
Akumulatory kwasowe można ładować
 1. w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
 2. tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
 3. w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
 4. wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych
Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka
 1. nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
 2. musi być ogrzewane i musi posiadać wentylacje
 3. musi posiadać wentylacje
 4. brak jednoznacznych wytycznych
Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest
 1. sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
 2. sprawdzenie poziomu elektrolitu
 3. sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna
 1. posiadać uprawnienia elektryczne SEP
 2. przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
 3. posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
 4. posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do
 1. awaryjnego zatrzymania pracy wózka
 2. normalnego zatrzymania pracy silnika
 3. zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek
 1. zatrzymać wózek
 2. przerwać prace
 3. opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać
 1. tylko podczas przeglądów konserwacyjnych
 2. tylko w ramach przeglądów specjalnych
 3. zawsze przed rozpoczęciem pracy
 4. nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania
Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera
 1. deklaracja zgodności CE
 2. instrukcja eksploatacji wózka
 3. protokół z badan UDT
 4. dyrektywa maszynowa
Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do
 1. zaleceń instrukcji eksploatacji wózka
 2. wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji
 3. preferencji operatora
 4. wymagań właściciela terenu
Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować
 1. poprawę właściwości jezdnych wózka
 2. zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
 3. nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma
 1. gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
 2. jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
 3. manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi
 1. poprawia właściwości jezdne wózka
 2. nie ma żadnego wpływu na bezpieczna eksploatacje
 3. może spowodować utratę stateczności wózka
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza
 1. konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
 2. operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
 3. inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka
 1. powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
 2. wstrzymuje prace urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
 3. kontynuuje prace zmniejszając prędkość jazdy
 4. kontynuuje prace zmniejszając prędkości poruszania się
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
 1. zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
 2. może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
 3. nie musi podejmować żadnych działań
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Po zakończeniu pracy operator powinien
 1. upewnić się, ze widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia
 2. uruchomić hamulec postojowy
 3. wcisnąć łącznik STOP
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawne dźwignie sterujące
 1. po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
 2. mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
 3. powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje
 1. instrukcja obsługi wózka
 2. ustawa o dozorze technicznym
 3. dyrektywa maszynowa
 4. wewnętrzne przepisy zakładowe
Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w
 1. rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
 2. instrukcji obsługi wózka
 3. ustawie o dozorze technicznym
 4. wytycznych inspektora BHP
Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji
 1. pozycja masztu nie ma znaczenia
 2. przechylony „na siebie
 3. przechylony „od siebie"
 4. pionowej
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać
 1. z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia
 2. z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia
 3. bez ładunku
 4. bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym
Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien
 1. wstrzymać eksploatacje urządzenia
 2. poinformować przełożonego
 3. kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien
 1. w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca
 2. wstrzymać eksploatacje urządzenia
 3. poinformować Urząd Dozoru Technicznego
 4. kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien
 1. uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy
 2. wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić przełożonego
 3. wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić inspektora UDT
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator
 1. na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy
 2. zgłasza awarie do UDT
 3. wstrzymuje eksploatacje urządzenia i powiadamia przełożonego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując
 1. do przodu
 2. do tyłu
 3. w obu kierunkach
 4. hamulec sprawdza tylko konserwator
Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców
 1. zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji
 2. raz na miesiąc
 3. raz na tydzień
 4. zawsze przed rozpoczęciem pracy
Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien
 1. zawsze załączyć hamulec postojowy
 2. załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu
 3. unieść widły na maksymalna wysokość
 4. przechylić maszt w pozycje "na siebie"
Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje
 1. sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
 2. sprawdzenie stanu rolek prowadzących
 3. sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy
 1. manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu
 2. poruszać się z masztem przechylonym „na siebie
 3. transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób
 4. manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się
Ładunek należy transportować
 1. na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność
 2. na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża
 3. na dowolnej wysokości
 4. na wysokości ok 90 cm
Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator
 1. porusza się przodem
 2. porusza się tyłem
 3. zachowuje szczególną ostrożność
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator
 1. korzysta z pomocy drugiej osoby
 2. porusza się przodem
 3. porusza się tyłem
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest
 1. zabronione
 2. dozwolone
 3. dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 4. dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalna wysokość
Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien
 1. jechać tyłem
 2. jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach
 3. poruszać się z bezpieczna prędkością
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy
 1. unikać gwałtownych skrętów
 2. przewozić ładunek na wysokości transportowej
 3. dostosować prędkość jazdy do panujących warunków
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany
 1. w dół
 2. w górę
 3. poziomo
 4. pozycja nie ma znaczenia
Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy
 1. detektora gazu
 2. specjalnego środka
 3. wody mydlanej
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C
 1. jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora
 2. jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
 3. jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności
 4. jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C
 1. jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora
 2. jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowana kabinę operatora
 3. jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
 4. jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału
 1. 1320 kg
 2. 1100 kg
 3. 2700 kg
 4. 2200 kg

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm
 1. gniazdo 1
 2. gniazdo 2
 3. gniazdo 3
 4. gniazdo 4

 

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać
 1. masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału
 2. masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału
 3. wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien
 1. jechać tyłem
 2. jechać przodem wychylając się poza obrys wózka
 3. jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
 1. na masę i wymiary baterii
 2. na pojemność baterii
 3. na dane adresowe producenta baterii
 4. odpowiedzi a i b są prawidłowe
Przyczyna utraty stateczności wózka może być
 1. zbyt niskie ciśnienie w oponach
 2. szybka jazda w zakrętach
 3. gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona
 1. w ustawie o dozorze technicznym
 2. w protokole badania wystawionym przez UDT
 3. w decyzji zezwalającej na eksploatacje
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie
 1. układu hydraulicznego
 2. układu hamulcowego
 3. układu kierowniczego
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy
 1. zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu
 2. zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego
 3. sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić
 1. kat nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień
 2. nośność rampy
 3. ciężar ładunku oraz masę własna wózka
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy
 1. przestrzegać przepisów BHP
 2. stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka
 3. przestrzegać instrukcji obsługi wózka
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka
 1. w instrukcji eksploatacji wózka
 2. na tabliczce znamionowej wózka
 3. na diagramie udźwigu
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy
 1. zapoznać się z zakresem pracy
 2. określić masę transportowanego ładunku
 3. sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły
 1. jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT
 2. jest dozwolona bez dodatkowych wymagań
 3. jest zabroniona
 4. jest dozwolona za zgoda właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań
W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator
 1. stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)
 2. pozostaje w kabinie
 3. utrzymuje pozycje siedząca trzymając się mocno kierownicy
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
W chwili wywracania się wózka należy
 1. niezwłocznie wyskoczyć z kabiny
 2. ostro zahamować
 3. skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Wózek może stracić stateczność na skutek
 1. podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
 2. wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
 3. zawracania wózkiem na wzniesieniu
 4. wszystkie powyżej są prawidłowe
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić
 1. 3 cm
 2. 3 mm
 3. 3%
 4. 10%
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi
 1. 3% całkowitej ilości płytek
 2. 6 sztuk na długości 30 ogniw
 3. 1 sztuka na każdy metr łańcucha
 4. 0
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
 1. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 2. 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 3. 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
 4. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
 1. 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 2. 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 3. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 4. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
 1. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 2. 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 3. 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 4. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
 1. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 2. 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm
 3. 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 4. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi
 1. 1 cm
 2. 3%
 3. 3 stopnie
 4. 0 stopni
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
 1. 4836 mm
 2. 4030 mm
 3. 3100 mm
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
 1. 3100 mm
 2. 4836 mm
 3. 4030 mm
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
 1. 3510 mm
 2. 4212 mm
 3. 2700 mm
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
 1. 4212 mm
 2. 2700 mm
 3. 3520 mm
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
 1. 2600 mm
 2. 3380 mm
 3. 4056 mm
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
 1. 4056 mm
 2. 2600 mm
 3. 3380 mm
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
 1. 3640 mm
 2. 4368 mm
 3. 2800 mm
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
 1. 2800 mm
 2. 3640 mm
 3. 4368 mm
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A
 1. 2350 mm
 2. 3300 mm
 3. 1400 mm
 4. 1300 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
 1. 700 mm
 2. 1200 mm
 3. 4500 mm
 4. 1800 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek
 1. Regał 1
 2. Regał 2
 3. Regał 3
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek
 1. Regał 1
 2. Regał 2
 3. Regał 3
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż na który regał lub regały można postawić ładunek
 1. Regał 1
 2. Regał 2
 3. Regał 3
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
 1. 5940 mm
 2. 7890 mm
 3. 3600 mm
 4. 4500 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
 1. 5940 mm
 2. 7890 mm
 3. 3600 mm
 4. 4500 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
 1. 4860 mm
 2. 8820 mm
 3. 7070 mm
 4. 10820 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
 1. 4860 mm
 2. 5660 mm
 3. 7070 mm
 4. 10820 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m
 1. 1300 kg
 2. 1500 kg
 3. 1700 kg
 4. 2000 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m
 1. 1400 kg
 2. 1200 kg
 3. 1000 kg
 4. 1300 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m
 1. 4,5 t
 2. 4,0 t
 3. 3,5 t
 4. 3,0 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m
 1. 2,5 t
 2. 3,5 t
 3. 4,5 t
 4. 3,0 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
 1. 1300 kg
 2. 1400 kg
 3. 1600 kg
 4. 2300 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A
 1. 1500 kg
 2. 2000 kg
 3. 2300 kg
 4. 2500 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
 1. 1100 kg
 2. 1450 kg
 3. 1800 kg
 4. 2300 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
 1. 1500 kg
 2. 2000 kg
 3. 2300 kg
 4. 1800 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
 1. 2695 kg
 2. 3185 kg
 3. 3500 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B
 1. 2695 kg
 2. 3500 kg
 3. 3185 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm
 1. 2400 kg
 2. 3600 kg
 3. 3500 kg
 4. 1500 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm
 1. 3300 kg
 2. 4000 kg
 3. 3400 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm
 1. 4000 kg
 2. 2700 kg
 3. 3400 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B
 1. 3400 kg
 2. 2900 kg
 3. 2700 kg
 4. 3600 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A
 1. 2900 kg
 2. 3600 kg
 3. 3400 kg
 4. 3200 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
 1. 1000 kg
 2. 1200 kg
 3. 1500 kg
 4. 2300 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
 1. 1600 kg
 2. 1900 kg
 3. 2300 kg
 4. 2500 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
 1. 400 kg
 2. 600 kg
 3. 1500 kg
 4. 2000 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
 1. 400 kg
 2. 600 kg
 3. 1500 kg
 4. 2000 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
 1. 1400 kg
 2. 1255 kg
 3. 1040 kg
 4. 840 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
 1. 1400 kg
 2. 1255 kg
 3. 1040 kg
 4. 840 kg

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o
 1. zbyt niskim poziomie płyny w układzie hamulcowym
 2. podwyższonej temperaturze silnika
 3. zbyt niskim ciśnieniu oleju
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.