Kurs na wyciągi towarowe

Kurs wyciągów towarowych

  • Szkolenia dla firm ustalamy indywidualnie ( możliwość szkolenia i egzaminu UDT w firmie zamawiającego szkolenie lub w naszym ośrodku)
  • Zajęcia praktyczne można ustalić indywidualnie
  • Gwarantujemy zajęcia teoretyczne, praktyczne, pytania egzaminacyjne, materiały dydaktyczne, organizację egzaminu państwowego UDT
  • Zapisy i informacje NON STOP pod numerem telefonu: 501 651 076 .

 

Wyciąg towarowy – to inaczej dźwignica która składa się składająca się z podstawy ładunkowej prowadzonej w pochyłych prowadnicach przystosowana do pochyłego przemieszczania ładunków z pomocą cięgników linowych lub łańcuchowych. Ze względu na zastosowany rodzaj ciągnika wyróżnia się wyciągi towarowe łańcuchowe lub linowe

Wyciąg towarowy

Kursant

Cel szkolenia na wyciągi towarowe:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do zdania egzaminu przed państwową komisją UDT i uzyskanie stosownych uprawnień kwalifikacyjnych

Operator po zdanym egzaminie UDT na wyciągi towarowe otrzymuje uprawnienia do obsługi tych urządzeń:
  • Wyciągi towarowe (skipy, drabiny)

 

Warunki przyjęcia na kurs na wyciągi towarowe:

  • Ukończone 18 lat,
  • Wykształcenie minimum podstawowe.

 

Egzamin UDT na wyciągi towarowe składa się z:

  • Części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci testu składającego się z 15 pytań. W każdym z 15 pytań należy wybrać 1 poprawną odpowiedź z 4 dostępnych. Poprawne odpowiedzi na 11 pytań zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.
  • Części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności osoby szkolonej w zakresie obsługi urządzenia (egzamin praktyczny odbywa się na tym samym urządzeniu na którym kursant uczestniczy w szkoleniu praktycznym podczas przygotowania do egzaminu UDT).

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

Zapraszamy do kontaktu

Aston - Kursy na wózki widłowe
Aston - Kursy na wózki widłowe ASTON FIRMA SZKOLENIOWO - USŁGOWA
Mariusz Jabłoński
Biuro i miejsce szkoleń:
00-992 Warszawa
Ul. Jagiellońska 88
Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.