Pytania egzaminacyjne na suwnice i wciągarki ogólnego przeznaczenia - Pytania i odpowiedzi

Łącznik suwnicy:
 1. powinien znajdować się na moście suwnicy
 2. może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP"
 3. powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym
 4. powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym
Łapy oporowe to:
 1. elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
 2. elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi
 3. elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 4. elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
Zgarniacze to:
 1. elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
 2. elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
 3. elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 4. elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
Kleszcze szynowe to:
 1. elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
 2. elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
 3. elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 4. elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?
 1. wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły
 2. wciągnik - zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa
 3. nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
 1. zgarniacze szynowe
 2. łapy oporowe
 3. silniki mechanizmów suwnicy
 4. łączniki krańcowe
Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
 1. łapy oporowe
 2. rezystory rozruchowe
 3. łączniki STOP
 4. hamulce bezpieczeństwa
Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?
 1. reduktor
 2. wciągnik
 3. wciągarka
 4. dźwigar
Gdzie montowane są łapy oporowe?
 1. na podeście suwnicy
 2. do pasa dolnego czołownicy
 3. na końcach torowiska
 4. na opornikach/rezystorach rozruchowych
Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?
 1. zgodnie z dokumentacja producenta
 2. minimum 4
 3. więcej niż 3
 4. 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie
Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:
 1. zasilania silników jazdy
 2. sterowania suwnicy
 3. zasilania suwnicy
 4. oświetlenia suwnicy
Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:
 1. czołownice i dźwigary
 2. odboje i dźwigary
 3. liny nośne oraz zblocze hakowe
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
Do czego służy blokada zerowa?
 1. uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej
 2. powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej
 3. uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny
 4. zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy
W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:
 1. automatyczne
 2. taśmowe
 3. trzy hamulce bębnowe
 4. minimum dwa hamulce tarczowe
Łącznik STOP:
 1. rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy
 2. jest łącznikiem bezpieczeństwa
 3. rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego
 4. musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu
” Łącznik suwnicy ” powinien znajdować się:
 1. na moście suwnicy
 2. w kabinie sterowniczej
 3. w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym
 4. w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej
Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:
 1. zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe
 2. zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe
 3. zderzaki, odboje, barierki ochronne
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
 1. zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
 2. zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
 3. zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
 4. zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe
O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?
 1. 5%
 2. 3%
 3. 10%
 4. 7%
O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?
 1. 2%
 2. 5%
 3. 7%
 4. 10%
Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?
 1. zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
 2. odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
 3. zderzaki, łapy oporowe, hamulce
 4. zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe
O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?
 1. do 3%
 2. 10% ale nie więcej niż 5mm
 3. do 15%
 4. do 7%
Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?
 1. tak
 2. nie
 3. zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)
 4. nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe
Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?
 1. tak
 2. nie
 3. tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m
 4. w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe
Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerową?
 1. zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników
 2. blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie
 3. zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych
 4. tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:
 1. zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
 2. bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
 3. w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
 4. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Zderzaki suwnicy to:
 1. nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska
 2. mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy
 3. zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:
 1. podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu
 2. podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielka wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu
 3. zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
 4. zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
Zadaniem łapy oporowej jest:
 1. zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy
 2. zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru
 3. zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny
 4. zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego
Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:
 1. uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby
 2. samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania
 3. wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych
 4. prace suwnica w przypadku wykrycia braku zerowania
Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?
 1. chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcje suwnicy
 2. chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy
 3. do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy
 4. do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnica podczas silnego wiatru
Na zdjęciu przedstawiono suwnice:
 1. wspornikowa
 2. bramowa
 3. natorowa z wysięgnicą
 4. półbramowa

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":
 1. odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
 2. ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
 3. służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
 4. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?
 1. suwnica posiada udźwig nominalny 10 t
 2. suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t
 3. suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia
 4. udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t
Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?
 1. blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
 2. blokada ta oznacza, ze przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk "X"
 3. blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnica z dwóch miejsc jednocześnie
 4. blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej
Nastawniki to elementy suwnicy służące do:
 1. ustawiania suwnicy równolegle na torowisku
 2. sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy
 3. sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy
 4. sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy
Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:
 1. łapa oporowa
 2. łącznik krańcowy
 3. odbój
 4. zderzak
Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t?
 1. 10 t
 2. 13,2 t
 3. 3,2 t
 4. przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t
Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:
 1. wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy
 2. wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
 3. wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
Czołownica to element:
 1. suwnicy
 2. wciągnika
 3. wciągarki
 4. zblocza hakowego
O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie:
 1. zatrzymać suwnice przed najechaniem na przeszkodę lub inna suwnice
 2. zapobiec przeciążeniu suwnicy
 3. nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s
 4. uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna
Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:
 1. wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych
 2. wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy
 3. natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych
 4. aktywowaniu hamulca awaryjnego
W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:
 1. łączniki krańcowe
 2. układ antykolizyjny
 3. ograniczniki obciążeniowe
 4. ograniczniki zwalniania ruchów
Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:
 1. na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
 2. w kabinie suwnicy
 3. przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
 4. na każdym widocznym słupie podporowym torowiska
Skrót GNP oznacza:
 1. Graniczna Nominalna Prędkość
 2. ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
 3. Gniazdo Niskiego Prądu
 4. Grupa Natężenia Pracy
Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:
 1. przywiązywanie zawiesi do haka
 2. zapadka zabezpieczająca
 3. przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
 4. zawiesie sztywne czyli trawersa
Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
 1. żółtym
 2. dowolnym
 3. czerwonym
 4. czarno-żółtym
Dźwigar suwnicy to:
 1. maksymalna masa ładunku, jaka może podnieść suwnica
 2. belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy
 3. zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej
 4. element podporowy podtorza lub torowiska
Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?
 1. haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
 2. haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe
 3. haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
 4. haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami
W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
 1. w suwnicach z wciągarka linowa
 2. w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne
 3. łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach
 4. we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg
O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:
 1. 5 cm
 2. 10 cm
 3. 20 cm
 4. 15 cm
Zderzaki suwnicy montowane są:
 1. na końcu toru jezdnego
 2. na czołownicach
 3. na dźwigarach
 4. na podłużnicach
Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 10%
Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:
 1. ogranicznik udźwigu
 2. łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 3. sprzęgło cierne przeciążeniowe
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, ze:
 1. suwnica można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia
 2. suwnica można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, ze wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony
 3. każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t
 4. udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t
Do podstawowych parametrów wciągnika należy:
 1. udźwig
 2. wysokość podnoszenia
 3. prędkość ruchów roboczych
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdzenie blokady zerowej:
 1. przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP
 2. przeprowadza się z obciążeniem znamionowym
 3. nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania - blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni
 4. wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach
Podczas sprawdzenia blokady zerowej:
 1. łącznik główny suwnicy musi być załączony
 2. przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany
 3. ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego
 4. musi być wciśnięty przycisk STOP
Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?
 1. tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
 2. tak, na pisemne polecenie przełożonego
 3. tak, ale sporadycznie
 4. nie, jest to zabronione
Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?
 1. tak, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
 2. nie, nigdy
 3. tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
 4. tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki
Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:
 1. jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
 2. jest absolutnie niedopuszczalne
 3. jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg
 4. nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone
Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:
 1. w kabinie pojazdu
 2. na podstawie ładunkowej pojazdu
 3. w dowolnym miejscu zakładu pracy
 4. poza strefa pracy suwnicy
W przypadku rozkołysania ładunku należy:
 1. zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
 2. za wszelka cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
 3. wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem
 4. odłożyć go natychmiast na podłoże
Metr sześcienny stali w przybliżeniu wazy:
 1. 1000 kg
 2. 4,5 - 5,0 t
 3. 1,0 t
 4. 7,5 - 7,9 t
Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:
 1. podniesiemy suwnica o udźwigu co najmniej 0,5 t
 2. podniesiemy suwnica o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony
 3. należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:
 1. nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
 2. wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
 3. wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
 4. wykonywać polecenia według kolejności ich wydania
Ładunki wolno składować:
 1. w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ze gabaryty ładunku na to pozwalają
 2. na drogach transportowych
 3. tylko w miejscach do tego przeznaczonych
 4. w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT
Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:
 1. tylko blach ferromagnetycznych
 2. tylko tafli szkła
 3. blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
 4. wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej
Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:
 1. szczeki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane
 2. po zluzowaniu hamulca odległość miedzy okładzinami ciernymi a tarcza hamulcowa jest jednakowa i nie większą niż podana w dokumentacji
 3. przy zaciśniętych szczekach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%
 4. ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości
O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół" powinien być tak ustawiony aby:
 1. na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny
 2. na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
 3. na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
 4. na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny
Istotnym kryterium zużycia haka jest:
 1. pękniecie
 2. rozwarcie gardzieli haka
 3. zmniejszenie przekroju w części chwytnej
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:
 1. z obciążeniem nominalnym
 2. bez obciążenia
 3. z obciążeniem 110%
 4. z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy
Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:
 1. można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
 2. można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
 3. można pracować tylko pod warunkiem, ze pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
 4. należy natychmiast zakończyć prace
Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 1. zawiesia łańcuchowego
 2. zawiesia linowego
 3. zawiesia pasowego
 4. trawersy specjalistycznej

Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 1. zawiesia łańcuchowego
 2. zawiesia linowego
 3. zawiesia pasowego
 4. trawersy specjalistycznej

Poniższy rysunek przedstawia cechę:
 1. zawiesia łańcuchowego
 2. zawiesia linowego
 3. zawiesia pasowego
 4. trawersy specjalistycznej

Trawersa służy do:
 1. podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
 2. podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
 3. podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
 1. 20,0 t
 2. 25,2 t
 3. 30,0 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Skrót DOR oznacza:
 1. dopuszczalne obciążenie robocze
 2. dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
 3. dozwolona obsługa ręczna
 4. dokumentacja techniczno-ruchowa
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:
 1. tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
 2. tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30%
 3. wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
 4. tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa:
 1. Ilość wykorzystanych cięgien
 2. dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
 3. kat rozwarcia cięgien
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
 1. 6,0 t
 2. 5,0 t
 3. 7.0 t
 4. 3,5 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
 1. 2,0 t
 2. 5,0 t
 3. 7,0 t
 4. 10,0 t

Na rysunku pokazana jest:
 1. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwuciegnowego
 2. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 3. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 1. 100°
 2. 90°
 3. 70°
 4. 50°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 1. 120°
 2. 90°
 3. 70°
 4. 50°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 1. 70%
 2. 90%
 3. 110%
 4. 50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
 1. 70%
 2. 90%
 3. 110%
 4. 50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
 1. 1
 2. 1,4
 3. 0,8
 4. 2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
 1. 1
 2. 1,4
 3. 0,8
 4. 2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
 1. 1
 2. 1,4
 3. 0,8
 4. 2

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
 1. Rys A
 2. Rys B
 3. Obydwa sposoby są poprawne
 4. Obydwa sposoby są niepoprawne

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
 1. Rys A
 2. Rys B
 3. Obydwa sposoby są poprawne
 4. Obydwa sposoby są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia:
 1. osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 2. element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 3. zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia:
 1. zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 2. chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 3. zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 4. element kleszczy szynowych

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
 1. podnoszenia arkuszy blach stalowych
 2. podnoszenia prętów stalowych
 3. podnoszenia elementów betonowych
 4. podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
 1. podnoszenia elementów betonowych
 2. podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 3. podnoszenia arkuszy blach stalowych
 4. podnoszenia prętów stalowych

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:
 1. hakowy
 2. obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
 3. zakładowe służby BHP
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:
 1. co 30 dni
 2. co 2 miesiące
 3. nie podlegają przeglądom okresowym
 4. zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
 1. rodzaju przenoszonego materiału
 2. dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
 3. warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
 1. w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
 2. w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
 3. dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zawiesie to:
 1. element umożliwiający transportowanie ładunku
 2. element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
 3. element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zawiesia możemy podzielić:
 1. ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
 2. ze względu na ilość cięgien nośnych
 3. ze względu na rodzaj cięgien
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
DOR zawiesia pasowego można określić:
 1. testując wytrzymałość ciężarem próbnym
 2. mierząc grubość pasa
 3. sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
 1. jest zabroniona
 2. jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 3. jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
 4. jest dopuszczalna za zgoda konserwatora
Zawiesia łańcuchowe:
 1. mogą być zakończone wyłącznie hakiem
 2. mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
 3. mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
 4. nie wymagają konserwacji
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść:
 1. 120°
 2. 100°
 3. nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 4. 90°
Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:
 1. 120°
 2. 60°
 3. uwzględnia się wyłącznie kat a
 4. nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
 1. Rys A
 2. Rys B
 3. Rys C
 4. Rys D

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:
 1. Rys A
 2. Rys B
 3. Rys C
 4. Rys D

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
 1. Rys A, B, C
 2. Rys A, B, D
 3. Rys A, C, D
 4. Rys A, B, C, D

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:
 1. 120%
 2. 90%
 3. 70%
 4. 10%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego:
 1. 120%
 2. 90%
 3. 70%
 4. 50%

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
 1. rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
 2. rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
 3. rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
 4. wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:
 1. 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
 2. 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
 3. 10 % splotek
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
 1. pękniecie splotki w linie
 2. miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
 3. deformacja w kształcie koszyka
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:
 1. dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
 2. dopuszczalne obciążenie robocze maleje
 3. dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
 4. kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
Katy alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:
 1. są sobie zawsze równe
 2. kat a stanowi połowę kata beta
 3. kat beta stanowi połowę kata alfa
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
 1. stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
 2. nie wolno stosować zawiesi pasowych
 3. należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
 4. stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest:
 1. wartością zależną od udźwigu dźwignicy
 2. wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
 3. zależną od masy transportowanego ładunku
 4. wartością stała
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:
 1. dopuszczalne ale w krótkim czasie
 2. jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
 3. zabronione
 4. dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
Poniższy rysunek przedstawia:
 1. cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 2. cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 3. cechę zawiesia specjalnego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
 1. 8,4 t
 2. 6,0 t
 3. 10,0 t
 4. 8,0 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi:
 1. 10,0 t
 2. 8,4 t
 3. 6,0 t
 4. 4,0 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi:
 1. 8,4 t
 2. 8,0 t
 3. 6,0 t
 4. 4,0 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać:
 1. 12000 kg
 2. 9000 kg
 3. 6000 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać:
 1. 12000 kg
 2. 9000 kg
 3. 6000 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać:
 1. 12000 kg
 2. 9000 kg
 3. 6000 kg
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać:
 1. 12000 kg
 2. 9000 kg
 3. 6000 kg
 4. nie wolno podnosić

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 1. 6 t
 2. 8,4 t
 3. 12 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 1. 6 t
 2. 8,4 t
 3. 12 t
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
 1. 7 t
 2. 8,4 t
 3. 12 t
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
 1. RYS. 1
 2. RYS. 2
 3. RYS. 3
 4. RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:
 1. RYS. 1
 2. RYS. 2
 3. RYS. 3
 4. RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:
 1. RYS. 1
 2. RYS. 2
 3. RYS. 3
 4. RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:
 1. RYS. 1
 2. RYS. 2
 3. RYS. 3
 4. RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:
 1. RYS. 1
 2. RYS. 2
 3. RYS. 3
 4. RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
 1. RYS. 1 i RYS. 2
 2. RYS. 2 i RYS. 3
 3. RYS. 3 i RYS 4
 4. RYS. 4 i RYS 1

Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza:
 1. kąt rozwarcia cięgien zawiesia
 2. maksymalny kat wierzchołkowy
 3. wartość określająca udźwig zawiesia
 4. DOR zawiesia

Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:
 1. długość zawiesia
 2. kąt odchylenia cięgien od pionu
 3. zawiesie łańcuchowe dwuciegnowe
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:
 1. udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
 2. długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
 3. zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien:
 1. przeprowadzić próbę dynamiczna z obciążeniem 110% udźwigu
 2. sprawdzić skok luzownika hamulca
 3. zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
 4. sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował
W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:
 1. zabezpieczyć teren
 2. powiadomić przełożonego
 3. wyłączyć zasilanie suwnicy
 4. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Obsługującemu zabrania się:
 1. wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy
 2. przenoszenia ładunków nad ludźmi
 3. pracy w trakcie opadów deszczu
 4. kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja
Sprawdzanie działania łączników krańcowych:
 1. należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
 2. należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
 3. przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
 4. należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy
Próbę hamulca przeprowadza się:
 1. przed rozpoczęciem pracy suwnica
 2. tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
 3. tylko po wymianie liny
 4. tylko w obecności konserwatora
W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:
 1. należy niezwłocznie wstrzymać prace suwnica
 2. linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
 3. można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
 4. można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem
Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:
 1. należy przerwać prace
 2. można kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
 3. można kontynuować prace ale należy zmniejszyć udźwig o połowę
 4. można ja eksploatować na pisemne polecenie przełożonego
Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:
 1. z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
 2. z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
 3. bez ciężaru
 4. z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu
Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:
 1. ogranicznik udźwigu
 2. łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP"
 3. łapa oporowa
 4. łącznik krańcowy
Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:
 1. pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
 2. pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
 3. możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
 4. podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy
Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?
 1. udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
 2. udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
 3. udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?
 1. suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i można pracować nimi jednocześnie
 2. suwnica posiada jeden mechanizm podnoszenia o udźwigu 25 t, który można maksymalnie przeciążyć o 5 t
 3. suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i nie można nimi pracować jednocześnie
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
 1. do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
 2. jest to niedopuszczalne
 3. jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
 4. w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia
Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
 1. na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, ze na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
 2. jest to niedopuszczalne
 3. 200 cm
 4. w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia
W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?
 1. blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed nieautoryzowanym użyciem
 2. blokadę zerowa stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem
 3. blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed zbyt silnym wiatrem
 4. zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku
Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
 1. hakowy trzyma ładunek ręką
 2. operator trzyma ładunek ręką
 3. przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
 4. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Kiedy powinno stosować się trawerse?
 1. jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
 2. jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielociegnowego występuje kat pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
 3. jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
 4. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?
 1. można, za zgoda kierownika zakładu
 2. nie wolno
 3. można, po uzgodnieniu z hakowym
 4. można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie
Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?
 1. można, bo ładunek nigdy nie spadnie
 2. można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
 3. nie wolno
 4. należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych
Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?
 1. w żadnym przypadku nie wolno podnosić
 2. można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
 3. można po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy
 4. można ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczenia
Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:
 1. jest zabronione
 2. jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
 3. jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy
 4. jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia
Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:
 1. wyłącznie hakowy
 2. wyłącznie sygnalista
 3. dowolna osoba
 4. wyłącznie kierownik zakładu lub budowy
Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
 1. sposób zawieszenia nie ma znaczenia
 2. tak, aby jedna gardziel była obciążona
 3. tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
 4. tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone
Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:
 1. mechanizmu jazdy mostu
 2. mechanizmu jazdy wózka
 3. mechanizmu podnoszenia
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:
 1. podnieść przenoszony ładunek na taka wysokość, zęby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
 2. podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego "Góra" i sprawdzić, czy te osoby maja założone kaski
 3. ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace
 4. wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:
 1. zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
 2. przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
 3. kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
 4. kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu
Po zakończeniu pracy suwnicą należy:
 1. opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
 2. podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego
 3. ustawić suwnice w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego
 4. podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej
Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:
 1. oznacza to awarie hamulca mechanizmu podnoszenia
 2. oznacza to chwilowa obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie
 3. jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia
 4. w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna
Kojarzenie ruchów suwnicy to:
 1. próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
 2. umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
 3. podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic
 4. jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów
Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:
 1. sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek
 2. prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczna, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża
 3. oszacować masę ładunku
 4. poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego
Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:
 1. tylko po zakończeniu pracy
 2. przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego
 3. każdorazowo przy podnoszeniu ładunku
 4. jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany
Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?
 1. 1x z szybka prędkością
 2. 2x, (1x wolno i 1x szybko)
 3. nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych
 4. suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe
Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:
 1. tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
 2. nie
 3. tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
 4. w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane
Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:
 1. tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
 2. tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczająca udźwigu nominalnego urządzenia
 3. tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
 4. nie, nie może
Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:
 1. tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 45°
 2. tak, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 60°
 3. tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kat wynosi 120°
 4. nie może podnosić ładunku
Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:
 1. wyłącznie wtedy gdy otrzymał od przełożonego informacje o silnych wiatrach lub o nadciagającej burzy
 2. zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru
 3. nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora
 4. zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania
Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:
 1. wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera
 2. nie wolno przewozić ładunków
 3. wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:
 1. odmówić wykonania pracy
 2. skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)
 3. najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
 4. oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek
Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:
 1. ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym
 2. ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycja zerowa
 3. niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej
 4. złego stanu izolacji przewodów elektrycznych
Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?
 1. wysokości na jakiej transportowany jest ładunek
 2. prędkości z jaka transportowany jest ładunek
 3. wysokości i prędkości z jaka transportowany jest ładunek
 4. wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.