Programy Komputerowe Wspomagające Obsługę Gospodarki Magazynowej

Powrót

PROGRAMY KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE OBSŁUGĘ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

Program WF-MAG

Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w linii PRESTIŻ system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

WF-Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows 7/ 8 i wcześniejszych.


Kontrahenci:

 • Dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki),

 • Tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw),

 • Dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki),

 • Kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja),

 • Możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta,

 • Lista firm powiązanych (płatników, odbiorców),

 • Tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta).

Artykuły i usługi:

 • Cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi,

 • Podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe,

 • Dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu,

 • Oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży,

 • Różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży,

 • Nieograniczona ilość cen sprzedaży,

 • Indywidualne cenniki dla kontrahentów.

Pozostałe kartoteki:

 • Kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy,

 • Kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania,

 • Inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów).

Dodatkowo w wariancie  PRESTIŻ 

 • Kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów oraz przechowywania kursów archiwalnych.

Dokumenty występujące w systemie:

Magazynowe:

bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU,

Dodatkowo w wariancie  BIZNES.
zamówienia odbiorców i własne.

Handlowe:

faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT,

Dodatkowo w wariancie  BIZNES.
faktura pro forma.

Rozrachunkowe:

KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa.

Zakres funkcjonalny systemu:

Magazyny:

 • Obsługa jednego magazynu.

 • Rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy.

 • Ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto.

Dodatkowo w wariancie  BIZNES 

 • Obsługa dowolnej liczby magazynów.

Inwentaryzacja

 • Możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu,

 • Wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów.

Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż

 • Proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych,

 • Możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy,

 • Pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń),

 • Możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu,

 • Możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ,

 • Sprzedaż asortymentu na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy,

 • Łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów,

 • Bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów.

Dodatkowo w wariancie  BIZNES 

 • Automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych.

Dodatkowo w wariancie  PRESTIŻ 

 • Możliwość wystawiania faktur walutowych,

 • Automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD.

Rozrachunki

 • Należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych,

 • Możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań,

 • W pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie),

 • Rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata),

 • Swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków,

 • Rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów,

 • Drukowanie wezwań do zapłaty,

 • Obsługa rozrachunków wielowalutowych,

 • Rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych,

 • Możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , kontrahenta, formy płatności.

Finanse

 • Ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu,

 • Rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe,

 • Wydruk raportów kasowych,

 • Możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego.

Zestawienia

 • Stan magazynu, oferty, cenniki,

 • Różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT,

 • Zestawienia obrotów magazynowych,

 • Analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów,

 • Analizy stanu rozrachunków,

 • Rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców.

Dodatkowo w wariancie  BIZNES 

 • Sumaryczne stany zamówień i rezerwacji,

Zamówienia

 • Automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców.

Dodatkowo w wariancie  PRESTIŻ 

Moduł CrM

 • Uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem.

Produkcja

 • Zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy. Montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe.

 

SYMFONIA HANDEL:

MAGAZYNY, SPRZEDAŻ, USŁUGI, ROZLICZENIA:
Program wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Umożliwia wystawianie dokumentów: sprzedaży, zaliczek, , zakupu i płatności. Obsługuje firmy wielooddziałowe. Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi magazynowych oraz czytnikami kodów kreskowych.

 

Podstawowe cechy systemu:

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY:

 • Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników,

 • Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych, wbudowanych w program,

 • Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów (roczny, miesięczny, dzienny),

 • Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz według wskazanej dostawy,

 • Możliwość przekazywania wszystkich wydruków do plików w formacie PDF oraz wysyłania ich pocztą elektroniczną.

 

PEŁNA OBSŁUGA MAGAZYNU I DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH:

 • Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów handlowych),

 • Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM, korekt,

 • Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy,

 • Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów),

 • Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne,

 • Obsługa numerów seryjnych towarów.

 

PEŁNA OBSŁUGA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I KASOWYCH:

 • Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur wewnętrznych, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych (transakcje wenątrzwspólnotowe, eksport, import, sprzedaż walutowa w kraju) i faktur VAT RR,

 • Dokumenty kasowe - KP, KW,

 • Możliwość użycia w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru,

 • Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień),

 • Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP),

 • Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień),

 • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji,

 • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu,

 • Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między kontrahentami użytkującymi program SYMFONIAHandel.

 

OBSŁUGA TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH I BEZGOTÓWKOWYCH W FIRMIE:

 • Możliwość tworzenia raportów kasowych,

 • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych,

 • Obsługa dowolnych form płatności, m.in.: czeki, karty kredytowe, kompensaty,

 • Tworzenie dowolnej liczby rejestrów pieniężnych,

 • Rozliczanie należności i zobowiązań (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części).

 

WYGODNE PLANOWANIE I PROWADZENIE OKREŚLONEJ POLITYKI SPRZEDAŻY:

 • Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów).

 • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru,

 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar,

 • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów,

 • Możliwość prowadzenia cenników w walutach,

 • Pomoc w naliczaniu bieżących cen. Wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu,

 • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów.

 

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI:

 • Możliwość łączenia danych z wielu oddziałów firmy (poprzez import całego zestawu dokumentów) w centralnej bazie,

 • Porządkowanie informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Użytkownika. Różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez Użytkownika,

 • Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem,

 • Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów, np. po kodzie, nazwie, numerze, serii dokumentu,

 • Możliwość tworzenia własnych raportów za pomocą narzędzi wbudowanych w program,

 • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów. Sortowanie malejące i rosnące według dowolnej kolumny zestawienia.

 

BOGATY ZESTAW RAPORTÓW ORAZ ZESTAWIEŃ MAGAZYNOWYCH I HANDLOWYCH:

 • Zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów,

 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium. Zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem,

 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności,

 • Przygotowanie deklaracji Intrastat przywóz i Intrastat wywóz w formie elektronicznej,

 • Zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty,

 • Zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne,

 • Protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych,

 • Możliwość tworzenia cennika dla wybranych towarów oraz dla określonego kontrahenta,

 • Zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu,

 • Możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym),

 • Tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.