Kurs na dźwigi towarowo – osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Kurs na dźwigi towarowo – osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

  • Szkolenia dla osób indywidualnych i firm
  • Szkolenia dla firm ustalamy indywidualnie (możliwość szkolenia i egzaminu UDT w firmie zamawiającego szkolenie lub w naszym ośrodku)
  • Gwarantujemy zajęcia teoretyczne, praktyczne, pytania egzaminacyjne, materiały dydaktyczne, organizację egzaminu państwowego UDT
  • Zajęcia praktyczne można ustalić indywidualnie
  • Zapisy i informacje NON STOP pod numerem telefonu: 501 651 076 .

Dźwig towarowo-osobowy

Kursant

Cel szkolenia na dźwigi towarowo osobowe i szpitalne:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do zdania egzaminu przed państwową komisją UDT i uzyskanie stosownych uprawnień kwalifikacyjnych.

Operator po zdanym egzaminie UDT na windy – dźwigi towarowo osobowe otrzymuje uprawnienia do obsługi:
  • Dźwigów towarowo – osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych (uprawnienia bez ograniczeń tonażowych)

Warunki przyjęcia na kurs na dźwigi towarowo osobowe i szpitalne

  • Ukończone 18 lat,
  • Wykształcenie minimum podstawowe.

 

Egzamin UDT na windy towarowo osobowe składa się z:

  • Części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci testu składającego się z 15 pytań . W każdym z 15 pytań należy wybrać 1 poprawną odpowiedź z 4 dostępnych. Poprawne odpowiedzi na 11 pytań zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.
  • Części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności osoby szkolonej w zakresie obsługi urządzenia (egzamin praktyczny odbywa się na tym samym urządzeniu na którym kursant uczestniczy w szkoleniu praktycznym podczas przygotowania do egzaminu UDT).

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

Zapraszamy do kontaktu

Aston - Kursy na wózki widłowe
Aston - Kursy na wózki widłowe ASTON FIRMA SZKOLENIOWO - USŁGOWA
Mariusz Jabłoński
Biuro i miejsce szkoleń:
00-992 Warszawa
Ul. Jagiellońska 88
Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.