Rekonwersja dla żołnierzy zawodowych

Rekonwersja - kursy dla żołnierzy

  • Żołnierz zawodowy, który zakończył już służbę, bądź przewidziany jest do zwolnienia, musi odpowiedzieć sobie na pytanie o dalszą przyszłość zawodową. Jeśli i Ty stanąłeś przed takim pytaniem i wiesz, że dalej chcesz być aktywnym na rynku pracy, skorzystaj z naszych szkoleń, które poszerzą Twoje kwalifikacje i pomogą Ci przygotować się do podjęcia zatrudnienia.
  • Jeśli jesteś żołnierzem zawodowym, po zakończeniu służby lub w sytuacji, gdy jesteś przewidziany do zwolnienia przysługuje ci pomoc rekonwersyjna. Zgodnie z nią możesz liczyć na pomoc finansową na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu.  

 

Pomoc rekonwersyjna obejmuje koszty związane z:

  • Przekwalifikowaniem zawodowym,
  • Przejazdami z miejsca zamieszkania do ośrodków szkoleniowych i z powrotem, jeśli przejazd odbywa się na odległość powyżej,
  • Finansowaniu podlega wówczas maksymalnie 20 przejazdów,
  • Zakwaterowaniem w trakcie odbywania przekwalifikowania zawodowego bądź praktyki. Finansowaniu podlega maksymalnie 30 noclegów.

 

Wysokość pomocy finansowej

O wysokości pomocy finansowej decyduje Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Co roku ustala on limit do wysokości, którego realizowana jest pomoc, przy czym:

  • Po 4 latach służby żołnierzowi przysługuje 100% limitu = 1875,00 zł,
  • Po 12 latach służby żołnierzowi przysługuje 200% limitu = 3750,00 zł,
  • Po 15 latach służby żołnierzowi przysługuje 300% limitu = 5625,00 zł.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

Zapraszamy do kontaktu

Aston - Kursy na wózki widłowe
Aston - Kursy na wózki widłowe ASTON FIRMA SZKOLENIOWO - USŁGOWA
Mariusz Jabłoński
Biuro i miejsce szkoleń:
00-992 Warszawa
Ul. Jagiellońska 88
Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.