Typy stosowanych wózków jezdniowych

Powrót

Charakterystyka i parametry wózków jezdniowych oraz wózków jezdniowych podnośnikowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe pojawiły się na rynku w latach 20 XX wieku, zajęło się tą dziedziną rynku niemal jednocześnie kilka firm między innymi Clark dzisiejszy Clark Material Handling Company oraz Yale & Towne Manufacturing.

Obowiązujące zasady nie definiują jednoznacznie znaczenia pojęcia wózek jezdniowy, polska norma PN-ISO 5053:1999 pozwala tłumaczyć wózek jezdniowy napędzany jako termin niezdefiniowany ogólnie rozumiany.

Dokładniejszych informacji dotyczących typów stosowanych wózków jezdniowych podnośnikowych dowiadzą się Państwo na kursie dla operatorów wózków widłowych podnośnikowych, spalinowych i elektrycznych.

Możemy jednak powiedzieć, że wózek jezdniowy z napędem silnikowym jest to środek transportu o przerywanym ruchu i określonym zasięgu, mającym służyć do poziomego albo poziomego i pionowego przemieszczania ładunków pojedynczych lub łączonych w mniejsze jednostki. W literaturze tematu istnieje również definicja bardziej szczegółowa mówiąca, iż wózek jezdniowy z napędem silnikowym jest pojazdem wolnobieżnym o określonej prędkości do 25 km/h oraz określonej ładowności do 5000 tys/kg – dotyczy wózków naładownych, a do 12500 kg dotyczy wózków podnośnikowych i unoszących.

Co to są wielkości znamionowe wózków jezdniowych?

Wielkości znamionowe wózków są podawane przez wytwórców i określają główne cechy użytkowe wózka.

Wielkości znamionowe wyrażamy w jednoskach dla wózków jezniowych:

 • Naładownych – nośność w kg,
 • Podnośnikowych – udźwig w kg,
 • Ciągnikowych i naładownych – siła uciągu w N.

Jakie znasz podziały na typy wózków jezdniowych?

 • Wózki naładowne platformowe – takie które posiadają stałą platformę do przewożenia ładunków, służą do poziomego transportu ładunków na większe odległości w transporcie wewnątrz zakładowym,
 • Wózki ciągnikowe – służce do przeciągania podczepionych do nich pojazdów lub przyczep, charakteryzują się dużą siłą uciągu, dość małymi wymiarami gabarytowymi i dużą zwrotnością,
 • Wózki unoszące – służące do unoszenia określonego ładunku tylko na określoną niewielką wysokość, dające możliwość przeniesienia ładunku z jednego miejsca na drugie oraz przetransportowanie z powrotem na podłoże,
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe - są to wózki najszerzej rozpowszechnione w logistyce i magazynowaniu, służą do poziomego i pionowego transportowania ładunków.

 

Wózki jezdniowe podnośnikowe mogą być wyposażone w widły, platformę oraz inny osprzęt pozwalający manipulować ładunkiem.

Wózki jezdniowe podnośnikowe służą przede wszystkim do:

 • Podnoszenia ładunku na określoną wysokość,
 • Składowania,
 • Piętrowania,
 • Układania w gniazdach,
 • Podejmowania z gniazd,
 • Pobierania ładunku ułożonego na pewnej wysokości.

 W kursie na wózki widłowe podnośnikowe dowiesz się też jak dzielimy wózki jezdniowe podnośnikowe?

Wózki jezdniowe podnośnikowe możemy podzielić na:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe,
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy czołowy terenowy,
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy z masztem wewnętrznym nie obejmującym ładunku (z wysuwanym masztem lub karetką) – tutaj załadowany towar podnoszony jest na widłach, które będąc w dolnym położeniu chowają się pomiędzy dwoma ramionami jezdnymi, które stabilizują wózek, gdzie znajdują się koła. Taki rodzaj wózka umożliwia ruch masztu wzdłuż prowadnic znajdujących się w ramionach albo umożliwia wysuwanie do przodu samej karetki z przymocowanymi na niej widłami,
 • Wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym obejmujący ładunek - z masztem stałym,
 • Wózek podnośnikowy widłowy z masztem wewnętrznym – tutaj żeby wideł znajdują się ponad ramionami jezdnymi,
 • Wózek podnośnikowy platformowy z masztem wewnętrznym,
 • Wózek podnośnikowy z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem (wózek specjalizowany),
 • Wózek podnośnikowy boczny (jednostronnie lub dwustronnie),
 • Wózek podnośnikowy czołowo – boczny,Wózek podnośnikowy bramowy – tutaj ładunek jest w całości obejmowany przez ramę (rama w postaci bramy) wózka i podnoszony wewnątrz tej ramy.

 

Kolejnym podziałem wózków jezdniowych jest podział na rodzaj napędu, a mianowicie:

 • Wózki z napędem elektrycznym,
 • Wózki z napędem elektrycznym akumulatorowym,
 • Wózki z napędem spalinowym niskoprężnym,
 • Wózki z napędem spalinowym wysokoprężnym,
 • Wózki z napędem innym.

 

Istotną klasyfikacją wózków jezdniowych jest klasyfikacja według typu kierowania i tutaj wyróżniamy:

 • Wózki prowadzone gdzie człowiek kieruje wózkiem,
 • Wózki podestowe – człowiek kieruję wózkiem stojąc na podeście znajdującym się na wózku,
 • Wózki z fotelem przeznaczonym dla kierowcy – człowiek kieruje wózkiem siedząc na fotelu znajdującym się na wózku,
 • Wózki zdalnie kierowane – wózek sterowany jest przez człowieka przebywającego poza obszarem pracy wózka.


Wytwórcy wózków, sprzedając wózki, mają obowiązek załączenia dokumentacji techniczno – ruchowej wózka (DTR). Muszą się w niej znaleźć parametry wózka.

 

Jakie znasz parametry wózka widłowego podnośnikowego?

Parametry to:

 • Udźwig wózka Q [kg],
 • Wysokość masztu w stanie złożonym h1 [mm],
 • Wysokość swobodnego podnoszenia h2 [mm], innymi słowy jest to maksymalna wysokość podniesienia bez zmiany wysokości masztu. Współczynnik ten odgrywa bardzo ważną rolę w niskich pomieszczeniach,
 • Wysokość uniesienia wideł h3 [mm] – jest najwyższy możliwy punkt podniesienia wideł,
 • Wysokość wózka z najwyżej wysuniętym masztem h4 [mm],
 • Wysokość wózka ze złożonym masztem,
 • Kąt wychylenia masztu do przodu α [°],
 • Kąt wychylenia masztu do tyłu ß [°],
 • Rozstaw osi kół y [mm],
 • Masa własna – jest to waga wózka z wyposażeniem i osprzętem, ale bez ładunku, bez operatora i bez źródła zasilania, akumulatora i paliwa,
 • Masa robocza – masa własna plus źródło zasilania, akumulatory i paliwo, ale bez ładunku i bez operatora,
 • Szerokość wózka b [mm],
 • Całkowita długość wózka L [mm] – od końca wideł do najbardziej wysuniętej krawędzi przeciwwagi,
 • Prędkość jazdy z ładunkiem lub bez ładunku [m/s],
 • Prędkość podnoszenia z ładunkiem lub bez ładunku [m/s],
 • Prędkość opuszczania z ładunkiem lub bez ładunku [m/s],
 • Nacisk osi dla wózka z ładunkiem na przód/tył [kg],
 • Nacisk osi dla wózka bez ładunku przód/tył [kg].


Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) udźwig jest to nominalna, maksymalna wielkość obciążenia wyrażona w kilogramach lub tonach, dla której zaprojektowano UTB (urządzenie transportu bliskiego) i dla której producent zapewnia prawidła jego pracę.

Stateczność wózka jest to zdolność wózka załadowanego ładunkiem lub bez podczas ruchu do zachowania równowagi w czasie pracy.

 Jakie parametry mają wpływ na stateczność wózków jezdniowych podnośnikowych?

Ważnymi elementami dla zachowania równowagi wózka – innymi słowy zachowanie środka ciężkości zespołu ładunek + wózek są:

 • Wysokość na jaką podnoszony jest ładunek, redukcja udźwigu, ciężar zredukowany,
 • Kąt nachylenia masztu,
 • Opóźnienia i przyspieszenia w czasie jazdy,
 • Szybkość z jaką wózek pokonuje zakręty,
 • Ciśnienie powietrza w oponach,
 • Kąt nachylenia, jakość nawierzchni podłoża,
 • Rozmiar ładunku,
 • Tonaż ładunku,
 • Forma ładunku.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.