Technologia Magazynowania

Powrót

TECHNOLOGIA MAGAZYNOWANIA

 

Technologiczny proces magazynowania

Technologia magazynowania to zasady i sposoby przemieszczania oraz składowania zapasów Określają ją:

 • Zdolność przyjmowania i wydawania określonej ilości dóbr w jednostce czasu- przepustowość magazynu
 • Struktura asortymentowa zapasów : materiały, surowce, wyroby gotowe i towary
 • Wyodrębniona przestrzeń – budowle magazynowe
 • Wyposażenie techniczne – urządzenia do składowania, środki transportu wewnętrznego
 • Organizacja i zarządzanie magazynami : zakresy czynności pracowników, odpowiedzialność materialna i dokumentacja obrotu magazynowego         

 

Podział magazynów według zastosowanej technologii

            Podział magazynów ze względu zakres wykonywanych czynności :

 • Magazyny o obrocie pełnymi jednostkami ładunkowymi (o prostym przebiegu procesu magazynowego),
 • Magazyny kompletacyjne (o złożonym przebiegu procesu magazynowego).

Magazyny o obrocie pełnymi jednostkami ładunkowymi - są to magazyny, w których dokonuje się przyjmowania, składowania oraz wydawania zapasów w takich samych jednostkach ładunkowych transportowych w jakich zostały one dostarczone do magazynu.

Magazyny kompletacyjne - są to magazyny, w których dostarczane do magazynu jednorodne asortymenty w jednostkach ładunkowych w czasie przyjęcia podlegają rozformowaniu i przepakowaniu w jednostki magazynowe, z których wydawane będą poszczególne sztuki asortymentu w procesie kompletowania według zamówienia odbiorcy.

 

Podział magazynów ze względu na poziom mechanizacji: 

 • Magazyny o procesie ręcznym,
 • Magazyny o procesie mechanizowanym,
 • Magazyny o procesie zautomatyzowanym

 

Magazyny o procesie ręcznym - są to magazyny, w których czynności magazynowe wykonywane są ręcznie, przy użyciu ręcznych urządzeń transportowych i przeładunkowych.

Magazyny o procesie zmechanizowanym - są to magazyny, w których czynności przeładunków, przemieszczania i piętrzenia ładunków wykonywane są przez urządzenia zmechanizowane obsługiwane ręcznie (wózki widłowe unoszące i podnośnikowe, układnice regałowe, suwnice, przenośniki).

Magazyny o procesie zautomatyzowanym - są to magazyny, w których czynności piętrzenia oraz przemieszczania wykonywane są urządzeniami mechanicznymi o sterowaniu automatycznym.

 

Metody rozmieszczania zapasów:

 • Według stałych miejsc składowania,
 • Według wolnych miejsc składowania, 
 • Według częstotliwości wydawania:

a) asortymenty o najwyższej częstotliwości wydań,

b) asortymenty o średniej częstotliwości,

c) asortymenty o najniższej częstotliwości.

 

            Rozmieszczenie na poziomach składowania

W grupie asortymentowej A,B,C znajdują się  odpowiednio ładunki:

 • Ciężkie o masie 600-1000 kg, składowanie w najniższych gniazdach segmentów (poziom 1),
 • Średnie (400-600 kg), składowanie w średnich gniazdach (poziom 2),
 • Lekkie (do 400 kg), składowanie w najwyższych gniazdach (poziom 3).

 

            Rozmieszczenie wg rodzaju jednostek ładunkowych

 • Grupa I - (wyroby ponadgabarytowe), które charakteryzują się wymiarami większymi od wymiaru znormalizowanej paletowej jednostki ładunkowej (1200 x 800 x 1000 mm) przez co nie mieszczą się w normalnych gniazdach regałowych,

 • Grupa II - (wyroby normalne), które umożliwiają tworzenie znormalizowanych jednostek paletowych (palety skrzyniowe i płaskie o wymiarach 1200 x 800 x 1000 mm), 

 • Grupa III - (wyroby małogabarytowe) wymagające składowania w pojemnikach magazynowych.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.