Wymiana butli w wózkach widłowych

Powrót

Za każdym razem przed opuszczeniem wózka o odstawieniem wózka na postój operator ma obowiązek zakręcić zawór w butli i wypalić znajdujący się w instalacji gaz – do momentu aż silnik samoistnie zgaśnie. Kluczyk w stacyjce przekręcić na pozycję wyłącz.

Kurs obsługi wozków jezdniowych spalinowych i elektrycznych tutej dowiesz się że:

Napełnianie butli może odbywać się tylko przez wyspecjalizowane zakłady, które spełniają odpowiednie wymagania oraz posiadają zezwolenie na wykonywanie tej czynności. Zabronione jest samodzielne napełnianie butli z gazem.

Jeżeli w butli zaczyna brakować gazu (np. wózek wykazuje nierówną pracę, albo włączy się kontrola małej ilości gazu) operator powinien zatrzymać wózek w miejscu bezpiecznym. Następnie obowiązany jest zatrzymać hamulec postojowy, wysiąść z wózka i zakręcić zawór butli. Dalej należy odłączyć elastyczny przewód od zaworu butli, odkręcając nakrętkę w prawo, odpiąć zatrzaski mocujące osłonę butli i butlę, wyjąć butle z uchwytów oraz zakręcić zaślepkę na zawór butli. Pusty zbiornik odstawić w miejsce do tego przeznaczone.

Wybierając pełną butlę operator musi sprawdzić czy butla jest właściwa i czy nie jest uszkodzona. Sprawdza on opis butli i potwierdza jej przeznaczenie (na butli może się znajdować rysunek wózka lub pisemna informacja o przeznaczeniu butli). Musi ona sprawdzić również cechę i termin kolejnego badania.

Następnie po dojściu do wózka operator powinien odkręcić zaślepkę z butli i sprawdzić stan uszczelki na wyjściu z zaworu, a następnie sprawdzić gwint na zaworze służący do łączenie nakrętki przewodu elastycznego z zaworem butli.

Tak przygotowaną butlę z gazem operator umieszcza w pozycji leżącej na wózku, w uchwycie butli, ułożona butlę zabezpiecza zatrzaskami. Kolejną czynnością jest dokręcenie nakrętki na przewodzie elastycznym, do zaworu butli. Następnie operator może powoli odkręcić zawór w butli i koniecznie sprawdza szczelność. Ważne jest by odkręcić zawór powoli, ponieważ zbyt szybkie odkręcenie rozpręża gaz i może spowodować zamrożenie ręki operatora.

Przy wymianie butli należy stosować rękawice ochronne.

 

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.