Wymiana butli gazowej w wózku widłowym

Powrót

Kto może dokonywać wyiany butli gazowych w wózkach widłowych?

Obsługujący wózki jezdniowe z napędem silnikowym zasilane gazem oraz inni pracownicy dokonujący wymiany butli z gazem w wózkach powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym bezpiecznej wymiany. (Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 04 kwietnia 2003 r. § 1 pkt. 1)

W kursie na wózki widłowe dowiesz się że:

Bardzo ważnym elementem jest prawidłowość i zgodność zamocowania butli z wytycznymi wytwórcy, co ma duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem. Gaz umieszczony w zbiorniku występuje w formie płynnej. Jest to mieszanina propanu i butanu. Masa netto gazu w zbiorniku wynosi maksymalnie 11 kg.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż butla z gazem jest bardzo wrażliwa na temperaturę. W zależności od temperatury ciśnienie wewnątrz butli wynosi około 20-25 barów lub więcej.

W sytuacji wzrostu temperatury, wzrasta również objętość mieszaniny jak również ciśnienie panujące wewnątrz butli, dlatego tak ważne jest prawidłowe zainstalowanie butli. Musi ona zostać umieszczona dokładnie w miejscu przewidzianym przez wytwórcę, dlatego by spaliny z układu wydechowego nie nagrzewały butli oraz nie należy demontować osłony butli które chronią butle przed nagrzewaniem. Zamocowanie butli musie być stabilne i pewne, tak by butla w żaden sposób nie uległa przemieszczeniu w trakcie pracy wózka.

Butla czyli zbiornik z gazem ma taką konstrukcję, że jej właściwym położeniem roboczym jest pozycja leżąca ze skierowanym wyjściem zaworu w dół. Wewnątrz zbiornika zamontowana jest rurka, która doprowadza skroplony gaz do zaworu zbiornika. W położeniu leżącym rurka również skierowana jest w dół co umożliwia pełne wykorzystanie gazu.

Po odkręceniu butli, gaz podawany jest elastycznym wężem wysokociśnieniowym ze zbiornika do elektrozaworu z filtrem, a dalej do reduktora, gdzie następuje zmiana stanu gazu z postaci płynnej na gazową. W chwili uruchomienia silnika wytwarza się podciśnienie, które przez rurkę podciśnieniową oddziaływuje na parownik, powodując ruch membran. Dzięki czemu gaz w postaci lotnej podawany jest do mieszalnika. W mieszalniku łączy się z powietrzem tworząc mieszaninę, która napędza silnik.

Po uruchomieniu silnika wskazanym jest by silnik popracował jakiś czas na jałowym biegu, by rozgrzać silnik. Natomiast jeśli silnik nie jest dostatecznie rozgrzany może dojść do zamarzania parownika, objawem jest oszroniony reduktor. Zmiana gazu z postaci płynnej na gazową wymaga pobrania ciepła z otoczenia. Jeśli nie dostarczymy odpowiedniej ilości ciepła do parownika zacznie on zamarzać. Dlatego tak ważne jest odczekanie pewnego czasu potrzebnego do rozgrzania silnika i cieczy opływającej silnik w układzie chłodzenia silnika.

Podczas kontroli instalacji gazowej operator powinien sprawdzić czy butla jest dopuszczona do użytkowania. Kolejnym zadaniem jest sprawdzenie przez operatora czy butla jest odpowiednio umieszczona oraz czy nie ma na niej widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Obowiązkiem operatora jest również sprawdzenie szczelności butli. Do tego celu służą specjalne środki w sprayu, które wytwarzają pianę w momencie ich użycia. Nakładamy piane na miejsca najbardziej narażone na wyciek gazu. W sytuacji gdy zbiornik jest nieszczelny pojawiają się pęcherzyki uciekającego z instalacji gazu. Do wykrywania wycieków gazu można również użyć detektorów gazu jak również operator może wyczuć węchem ulatniający się gaz.

Bardzo ważne jest przejście z wymiany butli gazowych w wózkach widłowych które obbywa się podczas szkolenia obsługi wózków widłowych.

Czy można sprawdzać połączenie instalacji gazowej w wózku widłowym otwartym ogniem?

W żadnym wypadku NIE WOLNO sprawdzać szczelności instalacji płomieniem (np. zapalniczki, świecy, itp.) ponieważ w razie zaciągnięcia płomienia otwartego ognia do wewnątrz butli może dojść do wybuchu butli gazowych.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.