Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli w wózku widłowym

Powrót

Przygotowanie kursantów do samodzielnego wykonania działania wymiany butli z gazem LPG.Zaznajomienie kursantów z obowiązującymi przepisami BHP, Ppoż oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

Uzyskanie przez kursanta na kursie obsługi wózków:

  • Wiadomości oraz praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznej wymiany butli z gazem propan – butan w wózkach zasilanych gazem,
  • Fundamentalnych wiadomości o ryzyku wypadku oraz zagrożeń dla zdrowia możliwych podczas wymiany butli,
  • Możliwych sposobów ochrony przed wynikającymi zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy oraz w sytuacjach awaryjnych.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.