Obsługa wózka widłowego w praktyce

Powrót

Zajęcia praktyczne obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Praktyczna nauka obsługi wózków jezdniowych w kursie na wózki widłowe polega na samodzielnych ćwiczeniach kursanta pod okiem uprawnionego operatora.

Ćwiczenia zaczyna się od prostych manewrów jazdy wózkiem po łuku, po okręgu, zarówno do przodu jak i do tyłu, po opanowaniu i wyczuciu urządzenia ćwiczymy slalomy pomiędzy pachołkami przodem oraz tyłem.

Po opanowaniu podstaw prawidłowego poruszania się wózkiem przechodzimy do zajęć praktycznych związanych z pracą wózka widłowego wraz z ładunkiem. W tej części zajęć praktycznych ćwiczymy podjazd pod ładunek, pobranie ładunku, przejście do pozycji transportowej z ładunkiem, odstawienie ładunku w wyznaczonym miejscu. Po opanowaniu podstawowych ćwiczeń przechodzimy do stertowania ładunku na wyższe wysokości, pracując z ładunkiem na różnych wysokościach.

Należy pamiętać o tym że układem podnoszenia pracujemy tylko i wyłącznie po zatrzymaniu się wózka.

Podnosząc ładunek lub opuszczając dźwignia zmiany kierunku jazdy powinna być ustawiona w położeniu neutralnym, powinien też być zaciągniety hamulec ręczny. wiele innych istotnych informacji otrzynają Państwo podczas kursu na wózki jezdniowe podnośnikowe.

Zabronione jest pochylanie masztu oraz podnoszenie i opuszczanie wideł z ładunkiem i bez ładunku podczas jazdy.

Kursy na wózki widłowe i inne uprawnienia UDT

Informacje i zapisy

   Zapraszamy do kontaktu

+48 501 651 076

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.