Kontakt:
Mariusz Jabłoński
tel: (22) 224 15 35
tel: +48 501 651 076

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kierowców

Zdałeś egzamin na „zawodowe” prawo jazdy i nie wiesz co dalej? Na Naszej stronie dowiesz się wszystkiego o kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz o szkoleniu okresowym, a także o innych obowiązkach, które musisz spełnić, aby móc podjąć pracę jako kierowca zawodowy.


Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinien ukończyć kierowca, który uzyskał:

  • prawo jazdy kat. C lub C1 - po dniu 10 września 2009 r. oraz ukończył 21 lat,
  • prawo jazdy kat. D lub D1 - po dniu 10 września 2008 r. oraz ukończył 23 lata.

 

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych w wymiarze 140 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych odpowiednio dla kat. C,C+E,C1,C1+E lub kat. D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy.

Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowca przystęuje do obowiązkowego egzaminu państwowego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

  • 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E
  • 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1 ,D1+E.

 

Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 16 poprawnych odpowiedzi w zakresie części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z zakresu części specjalistycznej. Czas trwania testu to 45 min.

Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku. Pozytywny wynik egzaminu pozwala na uzyskanie ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ.


W celu wymiany prawa jazdy (składamy Wydziale Komunikacji):

  • kserokopię Świadectwa kwalifikacji zawodowej,
  • kserokopię badań psychologicznych,
  • kserokopię badań lekarskich,
  • 1 zdjęcie,
  • dokonujemy opłaty administracyjnej.

Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych kierowcy odnotowuje się w prawie jazdy poprzez wpisanie kodu "95" oraz wpisanie jego daty ważności na okres 5 lat.
 

Zapisy i informacje : 501 651 076

 

 

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w firmie u zamawiającego na terenie całej Polski.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.