• Wózek widłowy

   SZKOLIMY:

  - OSOBY INDYWIDUALNE

  - FIRMY

  - INSTYTUCJE

   

   

   

  Zapisy NON STOP

  Kursy NON STOP

   

   

   

 • ATRAKCYJNE PAKIETY SZKOLEŃ DLA NASZYCH KURSANTÓW

 • KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z UPRAWNIENIAMI DO WYMIANY BUTLI GAZOWYCH

 •    KURSY NA WÓZKI WIDŁOWE I      WIELE INNYCH SZKOLEŃ

        TANIO, SKUTECZNIE                                            

   

   

 • Zapraszamy na szkolenia:

  Operatorów wózków widłowych

  Piły, Kosy spalinowe

  Burty samowyładowcze

  Żurawie HDS, Samojezdne, Budowlane

  Kierowców wszystkich kat Prawa Jazdy

  Szkolenia zawodowe kierowców:

  - przewóz osób, przewóz rzeczy

  Szkolenia ADR

  Szkolenia CKZ

   I WIELE INNYCH SZKOLEŃ

Aston

Nasza firma zajmuje się szkoleniami zawodowymi, dzięki którym mogą Państwo podnieść swoje kwalifikacje. Organizowane przez Nas kursy pozwalają łatwiej odnaleźć się na aktualnym rynku pracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w szkoleniu operatorów wózków widłowych, dźwignic, UTB(urządzeń transportu bliskiego). Współpracujemy z firmą zajmującą się szkoleniami kierowców wszystkich kat. prawa jazdy oraz szkoleniami zawodowymi dla kierowców, dzieki czemu możemy przedstawić Państwu szerszą propozycje szkoleń.

Prowadzimy szkolenia dla osób indywidualnych, firm i instytucji.

Kursy u nas to:

• Dogodne terminy, do ustalenia z zamawiającym, posiadamy ośrodek szkoleniowy w Warszawie,
• Zajęcia prowadzone indywidualnie,
• Zniżki dla firm współpracujących,
• Szkolimy na terenie całej Polski, dojeżdźamy do firm.

 Zapisy i informacje: 501 651 076

Promocja: Kurs na wózki widłowe + Szkolenie Magazynier GRATIS.

Dzięki kursowi magazyniera Państwa CV będzie atrakcyjniejsze u przyszłego pracodawcy.

Co należy do obowiązków użytkownika wózka widłowego? 05maj

Co należy do obowiązków użytkownika wózka widłowego?

Co należy do obowiązków użytkownika wózka widłowego?

1. Zaopatrzenie wózka w stanowiskową instrukcję obsługi sporządzoną na podstawie instrukcji eksploatacji.
2. Stworzenie oraz przechowywanie dziennika konserwacji uzupełnianego i prowadzonego przez uprawnionego konserwatora w którym zapisywane są dokonywane czynności konserwacyjne.
3. Zapewnienie należytej obsługi i konserwacji wózka,
4. Kontrolowanie , by wózek był eksploatowany właściwie z instrukcją eksploatacji.
5. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o dozorze technicznym odnoszących się do eksploatowanego urządzenia objętego tym dozorem, w tym,
- zagwarantowanie nieodzownych warunków do przeprowadzania prób i badań wózka,
- zapewnienie podczas prowadzenia badań przez organ dozoru technicznego przebywania osoby uprawnionej do obsługi wózka oraz obecności konserwatora.
6. Przechowywanie księgi rewizyjnej wózka.

Do obowiązków kierowcy – operatora wózka należy postępowanie zgodnie z instrukcją eksploatacji w obszarze obsługi wózka oraz instrukcji stanowiskowej. Przede wszystkim dotyczy to czynności, które wytwórca wózka w dokumentacji techniczno- ruchowej zaliczył do czynności codziennej obsługi. Do czynności tych należą z reguły czynności sprawdzające.


Do codziennych czynności sprawdzających zaliczamy:
1. Poziom naładowania baterii akumulatorów. (znajduje się on na pulpicie sterowniczym , podawany jest w %)
2. Sprawdzenie działania wszystkich elementów instalacji elektrycznej przez kolejne włączanie: sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów oraz świateł, w tym światła hamulcowego „stop".
3. Hamulec zasadniczy. Koniecznym jest sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku. Należy sprawdzić skok jałowy pedału hamulca, czy odpowiada on wartości podanej w instrukcji eksploatacji, gdyż jego przekroczenie może wskazywać na nadmierne zużycie szczęk hamulcowych. W sytuacji zmniejszenia się skoku jałowego przy kilkukrotnym naciśnięciu pedału świadczyć może o zapowietrzeniu się układu. Hamulce zasadnicze ze wspomaganiem powietrznym wymagają zbadania ciśnienia w układzie, wskazywanego przez manometr znajdujący się na pulpicie. W sytuacji kiedy wartość ciśnienia jest niższa niż zapisane jest to w instrukcji eksploatacji to zakazane jest rozpoczynanie jazdy. Po uruchomieniu silnika koniecznie należy odczekać, aż ciśnienie osiągnie prawidłową wartość.
4. Hamulec pomocniczy tzw. ręczny. Przy zaciąganiu opór powinien narastać stopniowo, do końca. Wózek z nominalnym ładunkiem postawiony na pochyłości równej zdolności pokonywania wzniesień zawartej w instrukcji obsługi winien utrzymywać się przez 15 min ( 15 % dla wózków spalinowych oraz 8% dla wózków akumulatorowych).
5. Układ kierowniczy. Należy do oporu obracać kołem kierownicy w lewo i w prawo oraz krótkimi ruchami w lewo i prawo w celu ustawienia luzu kierownicy. Układ kierowniczy powinien pracować miarowo , bez zacięć przez cały czas swojej pracy. Luz kierownicy przy nieruchomych kołach nie może przekroczyć wartości podanej w instrukcji eksploatacji danego wózka na przykład 15. W układach kierowniczych z hydraulicznym wspomaganiem skrętu czynności te należy powtórzyć przy włączonym silniku. Brak prawidłowości skrętu kół kierowanych do kąta obrotu koła kierownicy dowodzi zapowietrzenia układu.
6. Stacyjka i wyłącznik masy. Koniecznym jest przeprowadzić przegląd i próbę uruchomienia silnika. Kluczyk nie powinien dać się wyjąć w pozycji innej niż „0".
7. Stan ogumienia kół i ich założenie oraz ciśnienie powietrza w kołach. Ważne jest aby wzrokowo ocenić czy koła nie wskazują pęknięć, nacięć bądź innych uszkodzeń. Przy pomocy właściwego klucza sprawdzić zamocowanie kół. Ciśnieniomierzem sprawdzić ciśnienie w kołach czy odpowiada wartościom podanym w instrukcji.
8. Układ hydrauliczny. Koniecznym jest sprawdzić czy wszystkie części układu, szczególnie połączeń i ruchomych elementów współpracujących. Zweryfikować czy nie wycieka żaden płyn w miejscu postoju wózka .Sprawdzić czy po uniesieniu ładunek nie opada samoistnie więcej niż 10 cm na 10 min co oznaczałoby o nieszczelności wewnątrz układu hydraulicznego. Sprawdzić poziom cieczy roboczej w zbiorniku.
9. Poziom oleju w misce olejowej. Zweryfikować przy pomocy wskaźnika bagnetowego na którym oznaczony jest minimalny i maksymalny poziom oleju.
10. Poziom paliwa w zbiorniku. Ustalić na podstawie wskazań wskaźnika zabudowanego na pulpicie sterowniczym bądź w inny sposób podany w instrukcji wózka. Ważne jest aby praca rozpoczynana była przy pełnym zbiorniku paliwa.
11. Układ chłodzenia. Należy sprawdzić poziom cieczy w układzie na wskaźniku poziomu. W razie czego uzupełnić tym samym rodzajem cieczy chłodzącej.
12. Sprzęgło. Skok jałowy pedału sprzęgła winien spełniać wymagania podane w instrukcji wózka. Zazwyczaj jest to połowa całkowitego skoku pedału.
13. Osprzęt roboczy. Zweryfikować poprzez wykonywanie ruchów pozorowanych w pełnym zakresie, bez obciążenia. Ruchy wykonywane powinny być płynne, bez skoków szarpnięć, gdyż takie zachowania świadczą o zapowietrzeniu układu.
14. Ogólny stan wózka. Koniecznym jest przeprowadzenie oględzin wózka zwracając bacznie uwagę na czy nie ma zauważalnych pęknięć, zagięć, uszkodzeń czy są wszystkie śruby lub nakrętki na połączeniach śrubowych, czy nie ma wycieku paliwa, cieczy roboczej, oleju cieczy chłodzącej.
15. Przeprowadzić smarowanie oraz wykonać czynności sprawdzające zawarte w instrukcji eksploatacji wózka.
Po przeprowadzeniu ww. czynności sprawdzających, usunięciu ewentualnych usterek i stwierdzeniu właściwego działania oraz kompletności wszystkich zespołów wózka można przystąpić do pracy wózkiem.

(zobacz więcej... )

ZASADY EKSPLOATACJI WÓZKÓW WIDŁOWYCH 04maj

ZASADY EKSPLOATACJI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Od sposobu eksploatacji oraz użytkowania wózka w dużej mierze zależy jego bezpieczna i długotrwała praca.

Bardzo ważne jest także przestrzeganie harmonogramu smarowania i przeglądów technicznych oraz napraw bieżących, średnich i głównych.

Wytwórca wózka oprócz wózka dostarcza zawsze instrukcję konserwacji w której zawarte są informację i zalecenia w sprawie częstotliwości smarowań poszczególnych mechanizmów, rodzajów smarów oraz cykli , czasookresów i zakresów napraw jak również rejestry mogących wystąpić nieprawidłowości w okresie eksploatacji wózka i metody ich usuwania.


Wszystkie informację związane z użytkowaniem (eksploatacją) wózka powinny się znajdować w instrukcji eksploatacji w skład której wchodzą:
• Instrukcja obsługi,
• Instrukcja konserwacji.

Pamiętać należy, iż eksploatacja wózków powinna być przeprowadzana zgodnie z tą instrukcją.

(zobacz więcej... )

Czy wózkiem widłowym można poruszać się po drogach publicznych? 29kwi

Czy wózkiem widłowym można poruszać się po drogach publicznych?

Czy wózkiem widłowym można poruszać się po drogach publicznych?

Ze względu na cechy konstrukcyjne wózków widłowych w myśl obowiązujących przepisów wózków widłowych prawnie nie można dopuścić do poruszania się po drogach publicznych.


Wózki widłowe mają możliwość przemieszczania się lecz nie jest to równoznaczne z przystosowaniem do poruszania się po drodze publicznej wraz z innymi użytkownikami drogi.


Przepisy ogólne nie dopuszczają wózków widłowych do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ar 66 p.r.d., jeżeli wózek widłowy nie posiada dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego. Wykonywanie jazy po drogach publicznych bez tych dokumentów jest niemożliwe.


Zgodnie z art.38 P.r.d, kierujący poruszający się po drodze publicznej powinien na żądanie organu uprawnionego okazać:
- dokument stwierdzający możliwość kierowania pojazdem po drogach publicznych,
- dokument potwierdzający uprawnienia obsługi danego pojazdu specjalnego w tym przypadku uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych,
- dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu po drogach publicznych,
- ważna decyzję o dopuszczeniu urządzenia do pracy wydaną przez UDT,
- ważny dokument potwierdzający składkę OC.

 

 

(zobacz więcej... )

Co należy wykonać aby przeprowadzić sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego w wózku widłowym? 29kwi

Co należy wykonać aby przeprowadzić sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego w wózku widłowym?

Co należy wykonać aby przeprowadzić sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego w wózku widłowym?

W celu sprawdzenia szczelności układu hydraulicznego należy:

• Ustawić wózek na poziomym, gładkim i twardym podłożu,

• Ustawić pionowo maszt mechanizmu podnoszenia,

• Ustawić na widłach ładunek o masie równej udźwigowi nominalnemu sprawdzanego wózka,

• Unieść ładunek na wysokość około 2,5 m i pozostawić na 10 min.

Jeżeli w ciągu 10 min opadnięcie ładunku nie przekroczy 100 mm, a wychylenie masztu mechanizmu podnoszenia nie przekroczy 5%, to oznacza, że układ hydrauliczny jest szczelny. Ponadto, jeżeli po dłuższym postoju wózka na gładkim czystym podłożu nie powstały plamy oleju, to świadczy, że nie ma wycieków zewnętrznych.

(zobacz więcej... )

Co należy o obowiązków użytkownika wózków jezdniowych? 28kwi

Co należy o obowiązków użytkownika wózków jezdniowych?

Co należy o obowiązków użytkownika wózków widłowych jedniowych?

Do obowiązków użytkownika wózka przede wszystkim należy:

1. Zaopatrzenie wózka w stanowiskową instrukcję obsługi sporządzoną na podstawie instrukcji eksploatacji.
2. Stworzenie oraz przechowywanie dziennika konserwacji uzupełnianego i prowadzonego przez uprawnionego konserwatora w którym zapisywane są dokonywane czynności konserwacyjne.
3. Zapewnienie należytej obsługi i konserwacji wózka,
4. Kontrolowanie , by wózek był eksploatowany właściwie z instrukcją eksploatacji.
5. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o dozorze technicznym odnoszących się do eksploatowanego urządzenia objętego tym dozorem, w tym,
- zagwarantowanie nieodzownych warunków do przeprowadzania prób i badań wózka,
- zapewnienie podczas prowadzenia badań przez organ dozoru technicznego przebywania osoby uprawnionej do obsługi wózka oraz obecności konserwatora.
6. Przechowywanie księgi rewizyjnej wózka.

 

(zobacz więcej... )

Wózki podnośnikowe 08kwi

Wózki podnośnikowe

• Wózki podnośnikowe najbardziej uniwersalnym typem są wózki podnośnikowe czołowe. Urządzenia są wyposażone w maszty teleskopowe zamocowane w części czołowej wózka. Do takiego masztu przymocowana jest płyta czołowa wideł, która jest przystosowana do zakładania wideł uniwersalnych, a także innych typów osprzętu pomocniczego do chwytania, unoszenia, obracania ładunków o różnorodnych kształtach. Wózki przeznaczone do pracy w wąskich korytarzach charakteryzuje to, że mogą pracować w ustawieniu wzdłużnym co wpływa na zmniejszenie szerokości korytarza roboczego.
Dzięki stosunkowo prostemu zabiegowi, jakim jest zainstalowanie przystawki na widłach wózka, funkcjonalność i użyteczność tych pożytecznych urządzeń, służących przede wszystkim do transportu wewnętrznego, może zostać znacznie rozszerzona. Większość adapterów jest tak skonstruowana, aby ich montaż na wózku odbywał się błyskawicznie, bez dodatkowych zbędnych czynności. Bazą do osadzenia tych urządzeń na wózkach są zwykle widły, w jakie te wózki są standardowo wyposażone. Jeżeli któryś z elementów roboczych przystawki musi być poruszany w czasie wykonywania operacji, wówczas wykorzystywana jest do tego celu hydraulika zewnętrzna wózka. Bywa, że adapter mocowany jest po zdemontowaniu wideł bezpośrednio na korpusie sztaplarki. Oczywiście montowany osprzęt roboczy będzie musiał być odpowiednio dobrany do udźwigu danego wózka.

 

(zobacz więcej... )

Wózki- widłowe- kursy 04lut

Wózki- widłowe- kursy

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

(zobacz więcej... )

Kurs ADR, czyli jak podnieść kwalifikacje kierowcy zawodowego 04sty

Kurs ADR, czyli jak podnieść kwalifikacje kierowcy zawodowego

Kurs ADR, czyli jak podnieść kwalifikacje kierowcy zawodowego
Posiadanie statusu kierowcy zawodowego czasami nie wystarczy, by znaleźć dobrze płatne zatrudnienie. Dlatego wiele osób decyduje się na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. W tym celu organizowane są kursy ADR pozwalające uzyskać niezbędne uprawnienia.

(zobacz więcej... )

(biuro) Ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa
Wejście od szczytu w budynku
CEZEX od strony MOSTU GROTA.

tel: (22) 224 15 35
tel: +48 501 651 076
e-mail: aston.biuro@gmail.com

Kursy na wózki widłowe nasz kanał na FacebookuKursy Aston - Google+ (Moja Firma)

Wszelkie prawa zastrzeżone © ASTON, Jabłonski Mariusz.